Je mnoho firem, které dnes vyrábějí stínící techniku. Některé vznikly nedávno, jiné se zabývají tímto segmentem trhu již léta. I v této branži platí, že zkušenost by se měla projevovat i v kvalitě. Na druhou stranu i relativně nová firma může přijít s originálním novým řešením, které konkurenci předběhne. Vždy je ale dobré zkontaktovat více firem, či prodejců a nechat si na základě vašich představ předložit možné nabídky i vyslechnout, co vám mohou nejen přímo nabídnout, ale i poradit.

Někdy je rada nad zlato

Jsou mnozí výrobci, dodavatelé, prodejci, montážní firmy, kteří vám dokonale splní vaše požadavky a za velice rozumnou cenu. Ale dobrá firma se pozná i podle toho, že když přijdete s požadavkem na dodávku markýz, tak si nechají vysvětlit vaši představu, rozměrové a dispoziční poměry a na základě toho vám nabídnou několik optimálních řešení, případně upozorní na úskalí, která v sobě nese řešení podle vašich představ, a navrhnou případná vylepšení.