Živnosti a řemesla odedávna používaly k označení své činnosti typická vyobrazení a symboly. Často pouze tvar ale navozoval představu daného materiálu. Dřevěný štít se sekerou byl typický pro řezníky, silueta boty. Visící před ševcovskou dílnou mohla být třeba plechová. Ale taky tam mohla viset opravdová bota. Časem se ale stále více přecházelo od zjednodušených symbolů na pestřejší a kreativnější zobrazení, které ve vzrůstající konkurenci mělo za cíl přilákat zákazníka právě k dané provozovně, danému řemeslníkovi. Vznikaly pestře malované vývěsní štíty, dřevěné, kovové, ale také samozřejmě látkové.

Výhoda látek

Výhoda látek a později i kartónu a papíru a ještě později plastových fólií byla dána zejména jejich lácí a mnohem snadnější manipulací a snazší změnou zobrazeného obsahu. Tak vznikl ve velkém používaný reklamní textil a vlastně celý reklamní průmysl.